Cái gương

Có anh nhà giàu một lần ra chợ chơi, thấy mọi người mua gương, không biết là cái gì, anh cũng mua một cái . Về nhà mang ra coi, thấy ngồ ngộ, anh ta giấu kỹ đi, cấm vợ không được vô buồng.

Vợ anh ta sinh nghi, đợi lúc chồng đi vắng vô buồng lục lấy cái gương. Nhìn vô gương, chị vợ la lên:

- Trời ơi, ảnh đi chợ gặp cái người này, hèn chi về nhà ảnh hắt hủi mình !

Chị đem chuyện mách với mẹ. Bà phú hộ cũng chưa biết cái gương là cái gì, nhìn vô gương tức giận :

- Trời ơi, vì cái con già này mà nó hắt hủi con mình đây !

Rồi bà chạy kiếm ông chồng. Thấy bà, ông phú hộ hỏi :

- Chuyện chi mà làm dữ vậy, bà ?

- Ông ơi, con mình khổ lắm, ông ơi !

Ông phú hộ chưa nghe rõ phải quấy gì, chụp lấy cái gương xem, la lớn :

- Trời ơi con gái mình nó theo cái thằng già này hả bà ?