Nôn ra máu

Có anh nông dân hút nhiều thuốc lào viêm phổi. Một bữa nặng quá, ho ra máu. Người nhà thấy thế đưa đến trạm xá.
Đến nơi ông bác sỹ già trực bảo:

- Nó làm sao ?

- Dạ...nôn ra máu bác sỹ ạ

Thế là ông hý hoáy ghi vào sổ khám bệnh ..."Lôn ra máu..."

Rồi ông nói ráo hoảnh:

- Lên Huyện, nặng lắm.

Đến Huyện, bác sỹ trực nhìn qua sổ y bạ, càu nhàu:

- Mẹ, ngu quá, có dấu huyền cũng không đánh vào, "lôn" là cái khỉ gì mà ra máu!

Rồi quát : lên Tỉnh ngay - sau khi thêm cho một dấu huyền to đùng.

Đến Tỉnh, bác sỹ trực chửi tục :

-  Cái bọn thất học, dùng từ bố láo, học mãi mà không biết gọi một từ "âm hộ" cho đàng hoàng.

Rồi quát :

- Y tá đâu, sắp đẻ rồi, băng huyết này...

Xe băng ca chạy rầm rầm mà đếch ai nhìn bệnh nhân, y tá đẩy xe thò vào giữa hai chân "sản phụ" rồi hét lên :

- Đẻ ngược rồi, em đã túm được chân đứa bé...!